Sammendrag

Her gir vi et sammendrag av tradisjonalismen.

Hva er tradisjonalismen?

 • En litterær periode i norsk litteraturhistorie fra omkring 1900 og frem til 1980.
 • Settes typisk i motsetning til modernismen (ca. 1890-1980).
 • Fortsetter og fornyer tradisjoner, idéer og tanker fra tidligere perioder, særlig realismen (ca. 1850-1890), men også opplysningstiden (1700-tallet).
 • Sentrale tradisjoner i litteraturen som videreføres:
  • Virkelighetsnær, logisk og forståelig litteratur.
  • Fokus på innhold, litteratur med mening og holdning.
  • Enkel og gjenkjennelig form.
  • Appellerer til majoriteten (dvs. flertallet) i befolkningen.
  • Samfunnsengasjert, utadvendt.
  • Optimistisk tro på forandring og fremskritt.
 • Tett knyttet til den realistisk tradisjon, fortsetter mange av realismens tradisjoner.
 • Tekster med trekk fra tradisjonalismen kalles typisk for tradisjonell litteratur.

Tradisjonalisme og modernisme i 1900-tallets litteratur

 • Tradisjonalismen løper parallelt med modernismen (ca. 1890-1980).
 • Modernismen står i motsetning til tradisjonalismen på flere punkter:
  • Bryter med tradisjoner fra tidligere perioder.
  • Fokus på form, eksperimenterende og nyskapende.
  • Ofte vanskelig å forstå, ikke litteratur til massene (dvs. vanlige folk).
  • Skildrer problemer i individet, innadvendt.
  • Pessimistisk overfor den moderne utvikling.
 • Mange forfattere på 1900-tallet beveger seg frem og tilbake mellom den tradisjonalistiske og modernistiske strømningen, f.eks. Knut Hamsun og Dag Solstad.

Kjennetegn, trekk og temaer

 • Tradisjonell og realistisk skrivemåte.
 • Sammenhengende og logisk oppbygning.
 • Konkret, vanlig og talemålsnært språk.
 • Skaper innlevelse og engasjement.
 • Samfunnskritisk.
 • Politiske og sosiale temaer, f.eks. krig, ulikhet, klassekamp, kjønnsroller, urettferdighet, arbeidsvilkår, industrialisering og urbanisering.
 • Allmennmenneskelige temaer, f.eks. kjærlighet, hat, makt, etikk og
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn