Sosialrealisme (ca. 1970-1980)

Sosialrealismen er samfunnskritisk og sosial engasjert

Sosialrealismen er en litterær periode som varer fra ca. 1970-1980. Den er kjennetegnet av et sterkt politisk og sosialt engasjement fra periodens forfattere. De vil endre samfunnet gjennom litteraturen, og de skriver tradisjonelle, realistiske romaner og noveller som er lette å forstå, så flest mulige lesere kan bli politisk engasjert. 

Særlig to bevegelser preger den sosialrealistiske litteraturen i 1970-årene: sosialismen (og herunder marxismen) og feminismen. De to politiske bevegelsene har til felles at de oppfordrer til aktiv politisk handling og forandring. Samfunnets strukturer og normer må endres, og det skal skje gjennom klassekamp og kvinnekamp.

Politiske romaner oppfordrer til klassekamp og samfunnsendringer 

I 70-årene er de sosialrealistiske forfatterne politisk aktive. Flere er en del av kommunistpartiet AKP som blir stiftet i 1973, bl.a. Dag Solstad

Det politiske engasjementet kommer klart til uttrykk i tidens romaner, som har sosialistiske temaer og budskaper. Man oppfordrer til klassekamphos arbeiderne, som må organisere seg og gjøre motstand mot arbeidsgiverne og de kapitalistiske kreftene i samfunnet. Begrunnelsen er at arbeiderne blir utnyttet av sine arbeidsgivere. De lever fattige og vanskelige liv, mens andre tjener store summer på deres harde slit. 

Samtidig oppfordrer romanene til at leseren tar et politisk standpunkt og engasjerer seg i samfunnsdebatten. Ofte er budskapet at man skal arbeide for fellesskapet og forsøke å hjelpe dem som har mindre enn en selv.

Et eksempel er D...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn