Krigslitteratur (ca. 1940-1945)

Krigslitteraturen handler om andre verdenskrig og okkupasjonen

Krigslitteratur er en betegnelse for litteratur om krig. I norsk litteraturhistorie bruker vi imidlertid betegnelsen i en mer snever betydning: Krigslitteratur er her et begrep for den tradisjonelle litteraturen som skrives og utgis i perioden ca. 1940-1945, og som handler om andre verdenskrig (1939-1945), herunder den norske okkupasjon (1940-1945).

Krigslitteraturen skildrer voldsomme begivenheter som bombeangrep, henrettelser, flukt, motstandskamp og sabotasje, som blir en del av alminnelige nordmenns liv under krigen. Samtidig viser den hvilke sterke følelser krigen vekker, bl.a. fellesskapsfølelse, angst, sinne, hat og splittelse. Typiske temaer er frihet, likhet, motstand, samhold og nasjonal stolthet. 

Krigslyrikken er enkel og følelsesladd

Den tradisjonelle krigslyrikken som skrives un...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn