Perioder og retninger

Tradisjonalismen preger norsk litteraturhistorie spesielt i perioden ca. 1900-1980. Vi gjenkjenner tradisjonell litteratur fra denne tidsperioden ved å se etter tradisjonalismens overordnede kjennetegn, trekk og temaer

Den tradisjonelle litteraturen utvikler seg i løpet av 1900-tallet også til en rekke forskjellige perioder og retninger som skaper egne kjennetegn ut fra tidens tendenser og temaer. 

F.eks. er den tradisjonelle litteraturen under andre verdenskrig sterkt preget av okkupasjonen, og det skrives korte dikt med oppfordringer til motstand og samhold. Denne perioden kaller vi krigslitteratur. 

På de følgende sidene gjennomgår vi noen av tradisjonalismens viktigste perioder og strømninger:

Utdrag 

Under finner du et utdrag av kompendiet vår:

Litteraturen i 1950- og 1960-årene gir realistiske skildringer av oppvekst og identitetsutvikling

Litteraturen i 1950- og 1960-årene skildrer ofte et menneske som er midt i en viktig psykologisk utviklingsfase i sitt liv. Det kan f.eks. være barnet som holder på å utvikle de første tydelige personlighetstrekkene sine på skolen eller i hjemmet, eller den unge som holder på å utvikle sin seksualitet i møtet med andre unge. 

Typisk er litteraturen i denne perioden kritisk overfor samfunnets normer og autoriteter. Normene og autoritetene hemmer individets utvikling og gjør livet kjedelig og gledesløst. Samtidig kan de være direkte skadelige, f.eks. når autoriteter utnytter sin makt til å undertrykke og nedverdige andre. 

Litteraturen fra særlig 1950-årene blir heftig debattert i samfunnet. Mange mener at de detaljerte skildringene av unges seksualitet og den skarpe kritikken av mektige autoriteter er dypt...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn