Kulturdebatten i 1930-årene

Kulturdebatten i 1930-årene handler om bevaring eller fornyelse av samfunnets normer og verdier  

Kulturdebatten (eller kulturkampen) i 1930-årene er overordnet en debatt om hvorvidt samfunnets normer og verdier skal bevares eller fornyes. Debatten spenner over en lang rekke emner og involverer flere av tidens mest fremtredende kulturpersoner. Bl.a. deltar forfatterne Arnulf Øverland, Sigurd Hoel, Helge Krog, Sigrid Undset, professor i teologi Ole Hallesby samt biskop og redaktør Eivind Berggrav.

Noen av de viktigste emnene som diskuteres, er seksualitet, kjønnsroller, litteratur, vitenskap, religion (særlig kristendommen), politikk og barneoppdragelse. Disse emnene deler debatten generelt i to fløyer: en kulturradikal fløy og en kulturkonservativ fløy. 

Kulturradikalismen vil fornye tradisjonelle verdier og normer

Kulturradikalismen er et uttrykk for den politiske holdningen om at kulturen skal gjennomgå store forandringer, som fører til en frigjørelse av det enkelte individ fra strenge normer og maktfulle autoriteter. Man legger altså mer vekt på å frigjøre og fornye enn å bevare og fastholde. 

De kulturradikale er kritiske overfor kristendommen. De mener at den begrenser det moderne mennesket og skaper unødig frykt for å synde og ende i helvete. Bl.a. blir menneskets seksualitet undertrykt i kristendommen. Naturlige lyster og drifter får ikke lov til å komme til uttrykk i et samfunn styrt av streng kristen moral, og det kritiserer de kulturradikale, som ønsker en langt friere seksualmoral for både menn og...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn