Kjennetegn, trekk og temaer

Tradisjonalismen har en rekke kjennetegn, trekk og temaer som gjør at vi gjenkjenner en tekst som tradisjonell. De opptrer sjeldent alle på én gang i en tekst, men preger i stedet litteraturen på forskjellige måter i løpet av 1900-tallet. På denne siden gjennomgår vi de overordnede kjennetegnene, trekkene og temaene som typisk opptrer i tradisjonell litteratur.

Les mer om hva som kjennetegner en bestemt tradisjonell sjanger.

Les mer om hva som kjennetegner en bestemt tradisjonell periode eller retning

Skrivemåten er tradisjonell og realistisk

Tradisjonalismen er kjennetegnet ved en tradisjonell og realistisk skrivemåte. Skrivemåten bruker enkle og velkjente former og virkemidler til å formidle tekstens innhold. Det er f.eks. en likefrem, lineær handling og et konkret, talemålsnært språk. Slik får leseren lett for å leve seg inn i teksten og føle seg engasjert.  

Tradisjonalismens skrivemåte er altså ikke eksperimenterende som modernismens. Den forsøker i stedet å gjøre tekstens motiver gjenkjennelige og forståelige, så tema og budskap står tydelig frem. 

Oppbygningen er gjenkjennelig og sammenhengende

Tradisjonell litteratur er bygd opp på en måte som fremstår gjenkjennelig og sammenhengende. Det vil si at tekstens forskjellige deler inngår i en samlet helhet som er forbundet på en meningsfull måte....

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn