Om denne nettboken

© 2022 Better Students ApS

Tittel: Tradisjonalisme | Kompendium
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Utgitt på: Studienett.no
Forfatter(e): Redaksjonen ved Studienett.no
Utgivelsesår: 2021
Sist oppdatert: 01.02.2022
Antall sider: 55

Hvis du vil sitere fra denne nettboken, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Redaksjonen ved Studienett.no. (2021). Tradisjonalisme | Kompendium. Hentet 25. september 2022 fra https://www.studienett.no/tradisjonalismen

Litteratur


Andersen, P.A. (2021, 29. oktober). Dag Solstad. I Store norske leksikon på snl.no. https://snl.no/Dag_Solstad 

Beyer, E. (2020, 20. november). Nordahl Grieg. I Store norske leksikon på snl.no. https://snl.no/Nordahl_Grieg 

Bøhn, S. & Hansen, J.E. (2013, 3. april). Steinerskolen. I Store norske leksikon på snl.no. https://snl.no/Steinerskoler 

Dahl, B.H., Engelstad, A., Engelstad, I., Hellne-Halvorsen, E.B., Jemterud, I., Torp, A. & Zandjani, C. (2015). Tradisjon og realisme. Grip teksten Vg3 (s. 130-197). Aschehoug.

Dahl, W. (2021, 26. mars). Arnulf Øverland. I Store norske leksikon på snl.no. https://snl.no/Arnulf_%C3%98verland 

Eide, O. et al. (2016). Korleis lese litteraturhistoria frå 1850 til i dag - tradisjonalisme og modernisme, Etisk realisme og modernisme - 1905 til 1940, Modernisme og tradisjonalisme - 1940-1980. Intertekst (s. 75-83, 132-159 og 160-199). Fakbokforlaget.

Garvik, Olav (fagansvarlig), (2019, 22. oktober). Arbeidernes Kommunistparti. I Store norske leksikon på snl.no. https://snl.no/Arbeidernes_Kommunistparti 

Grimnes, O. K. (2021, 5. oktober). Norge under andre verdenskrig.  I Store norske leksikon på snl.no. https://snl.no/Norge_under_andre_verdenskrig 

Iversen, I. (2021, 26. januar). Torborg Nedreaas. I Store norske leksikon på snl.no. https://snl.no/Torborg_Nedreaas 

Jansson, B.K., Kristoffersen, K.E., Krogh, J. & Michelsen, P.A. (2009). Litteraturen 1900-1950 og Litteraturen 1950-1980. Tema vg3 Norsk språk og litteratur (s.65-98 og 99-124). Samlaget.

Jomisko, A.L., Moum, T. & Texmo, M. (2008). Norsk litteratur 1900-1930, Norsk litteratur 1930-1960 og Norsk litteratur 1960 - i dag. Spenn Norsk for studieforberedende kurs Vg3 (s. 83-94, 95-120 og 131-148). Cappelen.

Lønnå, E. (2021, 22. april). Kvinnesak. I Store norske leksikon på snl.no.  https://snl.no/kvinnesak 

Lønnå, E. & Garvik, O. (2021, 5. april). Abortkampen. I Store norske leksikon på snl.no. https://snl.no/abortkampen

Moe, S. (2009, 13. februar). Ole Hallesby. I Norsk biografisk leksikon på snl.no. https://nbl.snl.no/Ole_Hallesby 

Rem, T. (2020, 16. oktober). Jens Bjørneboe. I Store norske leksikon på snl.no.  https://snl.no/Jens_Bj%C3%B8rneboe

Rottem, Ø. (2019, 5. september). Rudolf Nilsen. I Store norske leksikon på snl.no. https://snl.no/Rudolf_Nilsen 

Rottem, Ø, Skei, H.H., Hagen, E.B. & Nordbø (2021, 14. juni). Norsk litteraturhistorie. I Store norske leksikon på snl.no. https://snl.no/Norges_litteraturhistorie  

Røskeland, M., Bakke, J.O., Aksnes, L. M., Akselberg, Gunnstein & Time, S. (2016). Tradisjon og fornyelse og Etterkrigslitteratur. Panorama. Norsk vg3. Studieforberedelse (s. 41-63 og 64-85). Gyldendal Undervisning. 

Skei, H. H. (2021, 25. februar). Sigurd Hoel. I Store norske leksikon på snl.no. https://snl.no/Sigurd_Hoel 

Solbakken, H.M. & Nyhus, J. Ø. (2019, 13. januar). Sosialrealisme og magisk realisme. Romantikk og realisme Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA). https://ndla.no/article-iframe/nb/urn:resource:1:126157/17110 

Tøllefsen, T. O. (fagansvarlig), (2021, 6. juli). Carl von Ossietzky. I Store norske leksikon på snl.no. https://snl.no/Carl_von_Ossietzky 

Tørdal, R. M. (2018, 10. april). Rudolf Nilsen. Romantikk og realisme Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA). https://ndla.no/article-iframe/nb/urn:resource:1:176580/17115 

Vold, K. B. (2020, 25. februar). Inger Hagerup. I Store norske leksikon på snl.no. https://nbl.snl.no/Inger_Hagerup 

Aanderaa, D. (2009, 13. februar). Halldis Moren Vesaas. I Norsk biografisk leksikon på snl.no. https://nbl.snl.no/Halldis_Moren_Vesaas 

Aas, K. N. & Ikdahl, I. (2021, 7. november). Feminisme.  I Store norske leksikon på snl.no. https://snl.no/feminisme
Aasen, E. (2018, 13. juli). Bjørg Vik. I Norsk biografisk leksikon på snl.no. https://nbl.snl.no/Bj%C3%B8rg_Vik