Hva er tradisjonalismen?

Definisjon av tradisjonalismen

Tradisjonalismen er en periode i norsk litteraturhistorie fra ca. 1900-1980. Periodens litteratur er definert ved å være tradisjonell. Det vil si at tradisjonalistisk litteratur fortsetter og fornyer litterære tradisjoner, idéer og tanker fra tidligere perioder på en gjenkjennelig måte. Målet er å skrive litteratur som fremstår forståelig og meningsfull for de fleste lesere. Innholdet presenteres på en likefrem og logisk måte, som gjør sammenheng og budskap i teksten tydelig. 

Tradisjonalismen står med sine tradisjonelle kjennetegn og trekk i motsetning til en annen litteraturhistorisk periode på 1900-tallet: modernismen (ca. 1890-1980). Modernismen er kjennetegnet av nyskapende og eksperimenterende litteratur. Den har frie og fragmenterte (dvs. oppsplittede) former, som bryter med de tradisjonene som leseren kjenner, og som ofte gjør det v...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn