Dag Solstad (1941-)

Dag Solstad (1941-) er en norsk forfatter som er kjent for sitt politiske engasjement og sin eksperimenterende, nyskapende skrivemåte. Han er vanskelig å plassere i en litteraturhistorisk kasse, for han skriver litteratur som forbinder ham med både tradisjonalismen, modernismen og postmodernismen

I 1960-årene skriver Solstad modernistisk litteratur. Vi kan særlig forbinde ham med nyenkeltheten og Profil-gruppen, som ble kjent for å eksperimentere med mye enkel og konkret litteratur uten særlig bruk av språklige bilder.  

I 1970-årene skriver han mer tradisjonelle, sosialrealistiske romaner med et klart politisk engasjement. Romanene avspeiler Solstads eget politiske ståsted i denne tidsperioden: Han var medlem av det kommunistiske partiet AKP (m-l) o...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn