Forfattere

På de følgende sidene får du en gjennomgang av de viktigste forfatterne vi forbinder med tradisjonalismen. På noen forfattersider vil du få en kort introduksjon til forfatteren, hvoretter du kan gå videre og lese mer i ett av våre litteraturhistoriske kompendier. 

Utdrag 

Under finner du et utdrag av kompendiet vår:

Øverlands litteratur er maktkritisk og tradisjonell 

Diktningen til Øverland er maktkritisk. Hans lyrikk maner typisk til kamp mot overmaktene som nazismen, fascismen og okkupasjonsmakten, og til forsvar for samfunnets svake og undertrykte, f.eks. arbeiderklassen. 

Øverlands kritiske samfunnsengasjement kan bl.a. ses i hans kanskje mest kjente dikt, «Du må ikke sove» fra 1937. Diktet advarer mot nazismens og fascismens fremmarsj i Europa og oppfordrer leseren til å ta ansvar og gjøre motstand i stedet for å ‘sove’ og være likeglad.

Øverland er også kritisk overfor kristendommen. Hans kritikk kommer bl.a. til uttrykk i hans usedvanlige bruk av bibelmotiver i sin diktning. Øverland bruker bibelmotivene til å minne leseren om at de selv må ta kontroll over sine liv og ikke la det være opp til religion og tro å redde mennesket fra krig og maktmisbruk. Bibelmotivene ser vi bl.a. i diktet «Riket er ditt» (1934), hvis tittel også er...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn