Vedlegg 1: Sjekkliste for en god tolkningsoppgave

  • Har jeg svart på alle delene av oppgaveformuleringen (+ kommentaren)? 
  • Har jeg et tydelig fokus i oppgaven min? (tema/innfallsvinkel)
  • Har jeg laget en innledning som presenterer temaet, teksten og forfatteren? 
  • Har jeg analysert noen av de vesentlige virkemidlene og elementene i tekstene og knyttet dem til temaet?...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn