Tolkning

I tolkningen skal du samle brikkene fra analysen til det "ferdige puslespillet” som er din tolkning av tekstene. Her skal du særlig fokusere på temaet, som du presenterte i innledningen.

Tolkningen er din helhetsforståelse av tekstens tema og budskap. Det er her du skal komme med de viktigste poengene og gullkornene om tekstene og temaet, og du skal vise det overordnete bildet som “puslespillet” forestiller.

I denne delen av oppgaven er det flott hvis du kan være nyansert og vise at det er flere mulige tolkninger av teksten. Du har valgt én innfallsvinkel, men denne er bare én blant flere mulige.

Analyse → tolkning  (å samle brikkene)

Det er viktig at tolkningen din baserer seg på de analysene og “minitolkningene” som du har gjort i analysedelene. Du skal hele tiden underbygge tolkningene med eksempler fra teksten og ved å henvise til dine tidligere analyser. På den m...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn