Tolk og sammenlign

Når det står noe om «tolk og sammenlign» i oppgaveformuleringen er det snakk om en tolkningsoppgave. Her er det naturligvis viktig at du sammenligner tekstene i tekstvedlegget, i tillegg til å analysere og tolke dem.

Du skal fokusere på likheter og forskjeller i tekstene som er relevante for temaet du fokuserer på i oppgaven din.

Du kan velge to ulike måter å bygge opp sammenligningen på:

  1. Du kan enten velge å analysere de to tekstene hver for seg og deretter sammenligne tekstene ut i fra analysene dine.
  2. Eller du kan velge å analysere de to tekstene par...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn