Disposisjonen

Disposisjonen er den malen du skal bruke for å strukturere teksten din. Fra notatarket ditt skal du nå overføre de viktigste momentene, sitatene osv. til disposisjonen. Disposisjonen hjelper deg å utforme en sammenhengende tekst, med en struktur som går fra det redegjørende til det analyserende og diskuterende. …

...

Mal for disposisjon

Det er godt å ha planlagt hva du vil si hvor, og hvilke elem…

...

Eksempel på Disposisjon

Innledning   
- Temaet for oppgaven…
- Det viktigste innholdet i…

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn