Hva er en tolkningsoppgave?

En tolkning er en oppgavetype hvor du - litt forenklet sagt - skal lese en eller flere tekster, analysere litterære virkemidler og tolke tekstenes tema.

Som utgangspunkt for oppgaven din får du utlevert en eller flere skjønnlitterære tekster (f.eks. noveller, dikt, utdrag fra romaner, tegneserier osv.).

Tolkningsoppgaven er lett å kjenne igjen siden den alltid ber deg om å gjøre noe med ”tolk”. Ofte kan det bare stå ”tolk novellen” eller ”tolk tekstutdraget”, men formuleringene kan også være ”tolk og sammenlign” eller ”tolk teksten og vurder…” e.l. 

Hva går det ut på?

I tolkningsoppgaver skal du arbeide grundig med analyse og tolkning av de utleverte tekstene, og du skal bruke dine norskfaglige kunnskaper om virkemidler, forfattere, sjangre og epoker.

Det vil si at du skal vise din evne til å finne de elementene i teksten du synes er spesielt interessante, analysere dem med hjelp av fagspråk, og dermed komme frem til din egen tolkning av de temaene og problemstillingene som finnes i dem. Du skal beskrive hvilke virkemidler og særtrekk det er viktig å legge merke til, og gjennom det vekke leserens interesse.

I analysen og tolkningen skal du bruke de analytiske begrepene som du har arbeidet med i norsktimene, f.eks. språklige virkemidler, fo...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn