Eksempler på tolkning

Her linker vi til ulike eksempler på tolkningsoppgaver i norskfaget som har oppnådd karakteren 6.

Ut fra eksemplene kan du få inspirasjon til hvordan du selv kan skrive en tolkning. Du kan få idéer til oppbygging, analyse, skrivestil, språklige formuleringer m.m.

Tolkning av Charled Baudelaires dikt «Berus dere!» og Arne Garborgs dikt «Om penger» (Studienetts eksempelbesvarelse): 

Eksempel på Tolkning

Denne oppgaven er et eksempel på en tolkningsoppgave til en 6´er i norsk på Vgs. Oppgaven viser helt konkret, hvordan du kan skrive en tolkning til toppkar...

Tolkning av «Et Dukkehjem» og «Garman & Worse» (eleveksempel som har fått en 6´er): 

Sammenligning og tolkning av "Garman & Worse" og "Et dukkehjem"

Besvarelse av langsvarsoppgave med sammenlikning av tekstene "Et dukkehjem" av Henrik Ibsen og "Garman og Worse" av Alexander Kielland. Oppgaven er hentet fr...

Nynorsk tolkning av novellen «Bestemor søv» (eleveksempel som har fått en 6´er): 

I Studienetts seksjon om tolkningsoppgaver kan du finne mange flere eksempler på tolkninger:

Se flere tolkningsoppgaver her

Se flere oppgaver av typen «tolk og sammenlign» her