Oppbygning

Her forklarer vi deg hvordan du kan bygge opp en tolkningsoppgave. Vi gir også råd om hvordan du bør disponere tiden din, og om lengden og utformingen av besvarelsen din.

Normal oppbygning

Kravene i selve oppgaveformuleringen avgjør hvordan du bygger opp teksten din. Det er imidlertid noen faste deler som bør inngå:

 

Innledningen skal fungere som en interessevekker for leseren din. I innledningen bør du derfor komme med nøkkelinformasjonen om teksten. Oppgi tittelen på teksten, forfatterens navn, tekstens sjanger, og tidspunkt for publisering. Her skal du også kort og presist presentere temaet for teksten. Du skal altså formulere hva teksten egentlig handler om.. Innledningen bør være kort og presis, så ikke skriv mer enn fem til seks linjer.

Tolkningen er den viktigste delen av oppgaven din. To ting er spesielt viktig for en god tolkning. For det første bør du underbygge poengene dine med sitater og henvisninger. For det andre bør momentene i hver enkelt del av din egen tekst si noe overordnet og sammenhengende om teksten du skriver om. Vær oppmerksom på at tolkningen skal være begrunnet i teksten selv, i innholdet i den og i hvordan du som skribent opplever at de ulike virkemidlene i teksten gir mening.

Tolkning og analyse henger derfor samm...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn