Kildebruk

Når du bruker andres tekster, er det viktig at du hele tiden er bevisst på at du refererer til disse på en presis og klar måte. Hovedregelen er at du skal henvise til kildene når du henter informasjon direkte fra dem, og når du refererer til noe som man kan ha ulike oppfatninger om. Opplysninger som er allment kjent, trenger du ikke å dokumentere.

Referanser

Du skal alltid gjøre det klart for leseren hvilken tekst du snakker om, og hvem som er forfatteren.  

Til gjengjeld trenger du bare å gjøre det klart én gang i teksten din, hvilken tekst som omtales (første gangen du bruker den). Når du først har presentert den, kan du nøye deg med å skrive etternavnet på forfatteren. Bruk aldri bare fornavnet. 

Eksempel 

”Tiden er inne for å beruse seg” heter det i Baudelaires dikt….

Sitater

Det er viktig at du underbygger iakttakelsene og argumentene dine med sitater fra tekstene du bruker. Da arbeider du tekstnært, og du viser at du har god tekstforståelse, og at poengene dine ikke er “tatt ut av det blå”. Når...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn