Trinn 3: Skriv tolkningen din

Når du har forstått oppgaveformuleringen, lest teksten og lagt en plan for din egen tekst, er det på tide å få skrevet noe. Hvis du har gjort et grundig forarbeid, vil du ha brukt omtrent én klokketime frem til nå. Det skal du ikke være bekymret for. For den tiden som du har investert i skriveforberedelser, vil være en stor fordel for deg nå.

Start med en kort sammenfatning av teksten

Du skal ikke skrive et referat av teksten, men det kan være en god idé å begynne med å skrive et helt kort sammendrag av innholdet eller handlingen i tekstvedlegget. Sammenfatningen skal ikke utgjøre mer enn fire eller fem linjer. Den kan inngå i innledningen din, eller også inngå i starten av det første avsnittet av tolkningen din.

Du skal forestille deg at leseren din ikke har lest teksten som du tolker i besvarelsen din. Derfor skal du også fortløpende sørge for å beskrive de delene av teksten som er nødvendige for at leseren kan forstå tolkningen din.

Skriv om tekstens momenter

Om du har fulgt rådene i Trinn 2, skal du nå ha valgt ut en oppskrift på tolkning som passer på teksten din, samt laget en disposisjon. Derfor kan du nå gå i gang med å skrive de forskjellige underavsnittene. Når du undersøker de forskjellige momentene fra oppskriften, så prøv så langt som mulig å knytte dem til tekstens tema. Dette kan gjøres på flere forskjellige måter, for eksempel ved:

  • At du viser hvordan momentet er knyttet til temaet i teksten.
  • At du viser hvordan momentet skaper en konflikt eller problemstilling, som har betydning for temaet.
  • At du viser hvordan momentet preger tekstens fremstilling av temaet.

Det er viktig at du skriver flere ting om hvert av momentene. Når du for eksempel skriver om en person, så let frem informasjon om han eller henne fra flere steder i teksten.  

Sjekk for eksem...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn