Trinn 2: Les teksten, finn temaet og lag disposisjon

Når du klart vet hva oppgaven ber deg om å gjøre, er det på tide å arbeide med selve tekstvedlegget. Her får du en konkret veiledning i hvordan du arbeider med tekstvedlegget, slik at du kommer godt i gang med din egen tekst fra start.

Slik analyserer du teksten

For å skrive en god tolkning, må du kjenne den vedlagte teksten godt. Derfor skal du lese teksten et par ganger for virkelig å skaffe deg et godt overblikk. På eksamen har du selvfølgelig ikke tid til å lese teksten ti ganger før du går i gang med å skrive selve oppgaven.

Derfor er det lurt å legge en strategi for gjennomlesningen, slik at du får mest mulig ut av den. Vi anbefaler derfor at du leser teksten to ganger.

Første gjennomlesning gir oversikt over tekstens motiver

Ved første gjennomlesning skaffer du deg et raskt overblikk over teksten. Vi foreslår at du bruker hurtiglesing, der du leser kjapt igjennom teksten, men uten å hoppe frem og tilbake i den.

Når du har lest teksten første gang, skal du overveie disse spørsmålene:

  • Hvor og når foregår handlingen?
  • Hvem og hva handler teksten om?
  • Hva skjer? Hvorfor skjer det?

Det er en god idé å skrive ned spørsmålene og svarene. Når vi formulerer oss skriftlig, kan dette nemlig hjelpe oss til at få en helt klar og presis forståelse for hva vi inter...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn