Fem trinn i en tolkningsoppgave

På de neste sidene kan du lese oppskriften vår for å kunne skrive en god tolkning. Ved å følge disse fem trinnene sikrer du at besvarelsen din oppfyller kravene til eksamen. De fem trinnene vil hjelpe deg gjennom hele prosessen, helt fra du får utlevert selve oppgaven, og til du skal rette språk og lese korrektur før du leverer.

Oppskriften er delt opp i fem trinn

Trinn 1 hjelper deg med å forstå selv oppgaveformuleringen. Dette er viktig, da besvarelsen din blir vurdert i forhold til kravene som oppgaven setter.

Trinn 2 gir deg gode råd om hvordan du skal arbeide med teksten som er utgangspunktet for besvarelsen din. I denne delen hjelper vi deg også med finne en vinkling på tolkningen din og å lage en disposisjon.

Trinn 3 handler om å skrive selve tolkningen av novellen. Dette er hoveddelen. Her viser vi deg hvordan du kan skrive en relevant tolkning og underbygge poengene dine på en god måte.

Trinn 4 viser en god måte å skrive innledningen og avslutningen på, slik at besvarelsen din fremstår som både fokusert og nyansert.

Trinn 5 gir deg hjelp til gjennomlesning og redigering av besvarelsen din før du leverer den. Vi gir deg gode råd om å skape logiske overganger, stramme opp innholdet og unngå grammatiske feil.