Tolkning av dikt

Her har du et eksempel på, hvordan en opgave med tolkning av et dikt kan se ut.

Oppgaveformulering

Besvarelsen er knyttet til oppgave 1 i sidemålseksamen, vår 2018. Oppgavereformuleringen er som følger:

− «T-banematrisen» av Fredrik Høyer, fra Grønlandsūtraen – Diktsyklus ment for høytlesning, 2016

Tolk diktet.

Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold i diktet. Du skal bruke relevant fagspråk og eksempler fra teksten.

Eksempelbesvarelse

Oppgave 1: Tolkning av «T-banematrisen»

Klimaforandringer og globale oppvarming har lenge vært på dagsordenen. Gjennom mediene blir vi gjort oppmerksomme på stigende temperaturer, klimaflyktninger, smeltende isfjell, sultende dyr og en rekke andre konsekvenser av klimaforandringene. Men hva betyr medienes fremstilling av klimakrisen for forholdet vårt til den? Dette er et sentralt tema i diktet ”T-banematrisen”, som er skrevet av Frederik Høyer i 2016 og utgitt i ” Grønlandsūtraen – Diktsyklus ment for høytlesning”.

I innledningen presenterer vi teksten som vi skal tolke. Vi introduserer også temaet i diktet, nemlig medienes fremstilling av klimakrisen og forholdet vårt til den.

Diktets motiv er en beskrivelse av det sjokket som dikter-jeget opplever i forbindelse med nyhetsdekningen av klimakrisen. Mens han står på en stasjon og venter på T-banen, leser han en artikel på telefonen sin. Han søker etter mer informasjon på nettet, men mediedekningen gir ham lyst til å flykte fra det hele.

Diktet er bygget opp av tre hoveddeler som fokuserer på forskjellige ting. I den første delen (vers 1-21) introduseres diktets tema og dikter-jeg. I denne delen er der fokus på dikter-jegets sjokk sett utenfra. Situasjonen hans er svært hverdagsaktig og lett å leve seg inn i som leser.

Men som leser vet man ikke til å begynne med, hva dikter-jeget ser på telefonen sin. Først i linje 14-15 antydes det: ”«we are fucked» / i klimaforskerens Twitterboks;”. Her blir temaet om medienes formidling av klimaforandringene introdusert, og nå vet leseren at det er nyhetene, dikter-jeget er blitt sjokkert over.

I andre del (vers 22-39) fokuseres det på n...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn