Eksempler på tolkningsoppgaver

På de følgende sidene får du eksempler på hvordan tolkningsoppgaver kan skrives i praksis.

Du får to eksempler, så du kan se forskjellen på typer av oppgaver som blir gitt til eksamen. Under hvert avsnitt i eksemplene har vi lagt inn kommentarer. Slik kan du følge med på de tankene vi som skribenter har gjort oss om innhold og oppbygning.

Opgaveformuleringene og tekstene til eksempelopgavene stammer fra eksamensopgavene på vgs.

Her kan du se to eksempler på hvordan tolkningsoppgaver fra eksamen på vgs kan se ut. Vi har laget et eksempel med tolkning av en novelle og et eksempel med tolkning av et dikt. 

Eksemplene er basert på oppskriften vår i fem trinn.