Til en Gran

Her får du hjelp til å analysere diktet «Til en Gran». Diktet er skrevet av Henrik Wergeland og utkom i 1833.

Først ser vi på diktets motiv og tema. Deretter gjennomgår vi de viktigste delene av analysen og ser på diktets budskap og litteraturhistorisk sammenheng

Du får også oppgaver til diktet som kan hjelpe deg i gang med din egen analyse og tolkning.

Utdrag

Her kan du lese et utdrag fra analysehjelpen:

Grantreet kan tolkes som et symbol på Wergeland selv

Grantreet kan til slutt også tolkes som et symbol på Henrik Wergeland selv. I store deler av sitt korte liv var Wergeland arbeidsløs, kanskje på grunn av de antakelig velbegrunnede ryktene om hans utsvevende livsførsel. 

Wergeland var teologisk utdannet, men fikk aldri noe kall – dvs. han fikk aldri arbeide som prest. I 1840 måtte han også se rivalen Johan Sebastian Welhaven stikke av med stillingen som professor i filosofi ved universitet. 

Det er altså mulig å tolke en biografisk symbolikk inn i beskrivelsen av grantreet som føler seg oversett i sin skyggefulle dal, mens andre, mindre verdige rivaler løper av gårde med all æren. Kanskje Wergeland har sin egen skjebne i tankene her, hvor han beskriver hvordan store begavelser som dikteren Byron og filosofen Platon blir underkjent av sine omgivelser:

Tungsindig sidder paa sit Fjell,
en ledig Helt, en ubrugt Tell; 
en Byron tidt, en Platos Sjel 
i Folkets Sværm forgaaer.

Grantreets symbolikk kan på den måten tolkes biografisk. Det er en mulig lesning som kan føye et ekstra lag til de to andre utlegningene av grantreets symbolikk. Man kan imidlertid ikke si at grantreet kun symboliserer Wergeland selv – det ville være å strekke den biografiske lesningen lenger enn den tåler.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Til en Gran

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.