The Civil Rights Movement

I denne veiledningen får du hjelp til å jobbe med den amerikanske borgerrettighetsbevegelsen. Veiledningen er primært rettet mot engelskfaget, men kan også være relevant for arbeidet ditt med emnet i for eksempel historie eller samfunnsfag. Veiledningen er utarbeidet for å kunne gi deg god oversikt over borgerrettighetsbevegelsens opprinnelse og formål, samt de personene som spilte en sentral rolle i denne historiske perioden. I tillegg får du forslag til konkrete kildetekster som setter emnet i perspektiv.

Veiledningen er på engelsk, men i ordlisten på neste side finner du norske oversettelser av noen av de sentrale begrepene som er nyttige å kjenne til når det gjelder borgerrettighetsbevegelsen.

Oversikt

Selv om slaveriet formelt ble opphevet i USA i 1865, møtte de tidligere slavene fortsatt systematisk diskriminering i det amerikanske samfunnet i de påfølgende årene. I spesielt de amerikanske sydstatene - de tidligere slavestatene – ble det innført en lang rekke lover og reformer som på forskjellige måter var utarbeidet for å diskriminere afroamerikanere. Segregering ble innført mange steder, slik at det var tvungen oppdeling mellom befolkningsgruppene. De hvite amerikanere fikk samtidig sikret de beste fasilitetene for seg selv. 

Som reaksjon på disse rettighetsbruddene ble en rekke protestbevegelser organisert. Med en samlet betegnelse ble disse kjent som borgerrettighetsbevegelsen. Bevegelsen var på sitt høyeste i årene 1954-1968 og ble særlig kjent for sitt store fokus på ikkevoldelige protester som et redskap til å skape forandring. Dr. Martin Luther King, Jr. var en av bevegelsens mest prominente ledere. Gjennom velorganiserte protestkampanjer og overbevisende retorikk lyktes bevegelsen i å skape reelle politiske forandringer. Dette kom særlig til uttrykk i to omfattende lovendringer - the Civil Rights Act i 1964 og the Voting Rights Act i 1965. 

Den dag i dag inspirerer borgerrettighetsbevegelsens metoder og argumentasjon protestbevegelser over hele verden. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

The Civil Rights Movement

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 06.05.2022
    Skrevet av Elev på Vg2
  • 03.05.2021
    Skrevet av Elev på Vg3