Phoebe

Outer characterization

Phoebe is one of the most important characters in J. D. Salinger’s novel The Catcher in the Rye. She is Holden’s sister and is ten years old. Physically, she has red hair just like her late brother, Allie:

She has this sort of red hair, a little bit like Allie’s was, that’s very short in the summertime. In the summertime, she sticks it behind her ears. She has nice, pretty little ears. In the wintertime, it’s pretty long, though. Sometimes my mother braids it and sometimes she doesn’t. It’s really nice, though. (pp. 72-73)

Holden characterizes Phoebe as being “quite skinny (…) nice skinny (…) roller-skate skinny” (p. 73) and as being extremely smart. He remembers her wearing “white gloves” (p. 74) and acting “like a lady” (p. 74) on Sundays, during their walks to...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn