Tentamen i tysk

Her finner du elevbesvarelser på en rekke tyskoppgaver. Ved å studere disse elevbesvarelsene, lærer du å se hvordan du selv kan utforme svarene dine på tentamen.