Tentamen i spansk

Her finner du elevbesvarelser på en rekke spanskoppgaver. Ved å studere disse elevbesvarelsene, lærer du hvordan du selv kan utforme svarene dine på tentamen og forberede deg best mulig til spansktentamen.

Få oversikt over spansk grammatikk!

Noe av det viktigste i spansk er å ha oversikt over grammatikken og språket. Det er derfor lurt å repetere dette før tentamen slik at du er best mulig forberedt. Vi har en spansk regelbok som du kan bruke i forberedelsestiden. Du kan også til ha den med på selve tentamensdagen.

Vi har også flere elevbesvarelser på tidligere eksamener og tentamener i spansk

Du kan også lese gjennom 150 ulike spanskoppgaver i vår fyldige database.