Under tentamen | Tips til tentamen

Til selve tentamen i norsk er det viktig at du bruker tid på å lese oppgaveformuleringene og tekstvedleggene før du begynner på selve oppgaven.

Før du begynner å skrive skal du være helt sikker på at du vet hva du blir bedt om å gjøre. Det er lett å overse momenter som skal være med hvi...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn