Tentamen i matematikk

Studienett hjelper deg med forberedelsen til tentamen i matematikk. På Studienett.no ligger det flere ulike veiledninger og tidligere eksamener med løsninger som du kan bruke til din forberedelse.

Det er viktig å stille godt forberedt, hvis du har lyst på en god karakter. Husk at heldagsprøven spiller en stor rolle for årskarakteren og standpunktskarakteren din i matematikk. I tillegg er tentamen en god øvelse på eksamen, som du skal opp i før eller senere. Derfor er det lurt å legge en ekstra innsats i forberedelsen til tentamen.

Hvordan foregår tentamen i matematikk?

På VGS er tentamen ofte en tidligere gitt eksamen, hvis ikke er den garantert formet som en eksamen. Det vil si at heldagsprøven er delt opp i to deler, en del uten hjelpemidler og en del med hjelpemidler. Tentamen er på 5 timer, det vil si 2 timer uten hjelpemidler og 3 timer med. Dette gjelder uansett hvilke mattefag du har, om det er P eller R. 

Er du veldig usikker på hva du kommer til å få på prøven er det alltid mulig å  spørre læreren, hvis ikke er det ofte noen oppgaver fra hvert av emnene dere har gått igjennom hittil. 

Del 1

Del 1 er den delen av prøven du får først, denne delen er uten hjelpemidler med unntak av linjal og passer etc. Del 1 er på to timer, og du får ikke lov til å finne frem hjelpemidler før del 1 er levert inn. Det er lov å begynne på del 2 før de første to timene er gått, men det er ikke lov å bruke hjelpemidler før del 1 er ferdig og avlevert. 

I del 1 er det ofte en del mindre oppgaver, med litt lavere vanskelighetsgrad enn i del 2. 

Derfor er det ikke noe grunn til å grue seg til del 1, det er flere oppgaver å velge mellom hvis du ikke klarer alle, og de er laget for å kunne løses uten hjelpemidler. 

Del 2

Del 2 er den lengste delen av heldagsprøven, og er den delen av tentamen der du kan bruke alle hjelpemidler som ikke tillater kommunikasjon. Dette betyr at du kan bruke kalkulator og boken din, men ikke mobil og internett. Derfor er det viktig at du i forberedelsesperioden har laget deg et system for å kunne finne fort fram i boken og slippe å bla frem og tilbake. 

Del 2 består som regel av litt færre oppgaver enn del 1, men oppgavene er mer utdypende og krever mer utregning og forklaring. Fordi du har lov å bruke hjelpemidler, er vanskelighetsgraden litt høyere enn i del 1. 

Et par tips til tentamen i matematikk

  • Ta tentamen seriøst og bruk tid på å forberede deg
    Som nevnt tidligere, tentamen har en del å si for terminkarakter og også standpunktskarakteren din. I tillegg er det en god forberedelse til eksamen i matematikk.
  • Ha styr på hjelpemidlene dine
    Til del 2 på tentamen er det en fordel hvis du har orden i notatene dine. Da blir det enklere å finne frem til det du trenger, og du kan spare en del tid. Sørg også for at du kjenner kalkulatoren din godt nok, hvis du har en mer avansert kalkulator.
  • Disponer tiden din
    For å få det meste ut av tiden din er det viktig at du har en plan for hvordan du går frem. Hvis du merker at du står fast på en oppgave, så ta og gå videre til en annen oppgave. Kom heller tilbake til den vanskelige oppgaven senere, og prøv igjen med nye øyne. 

NB: Hvis du går tilbake til en oppgave, husk at læreren setter pris på at du har prøvd med en besvarelse, fremfor å la være å skrive noe som helst.

Gjør deg klar til mattetentamen med Studienett. Finn oppgaver relevante for ditt nivå her, og kom i gang med forberedelsen allerede!