Tentamen i fransk

Her finner du elevbesvarelser på oppgaver i fransk som både kan inspirere deg og hjelpe deg med forberedelsene deg til tentamen i fransk.

I fransk er det mange regler å ha oversikt over. Derfor er det viktig å forberede seg best mulig for å oppnå høyest karakter på fransktentamen.

Husker du alle grammatikkreglene?

Når du skal ha tentamen i fransk, er det viktig at du har å ha oversikt over de grammatiske reglene. Vi har et sammendrag som er et meget godt. Dette sammendraget kan du også ha med på tentamensdagen.

Tidligere tentamener:

Vi har også elevbesvarelser av tidligere eksamener og tentamener. Disse kan gi deg råd og tips om hvordan en fransktentamen skal besvares.

Vi har også en rekke andre elevbesvarelser som kan hjelpe deg med forberedelsene.