Tentamen i engelsk

Her får du hjelp til tentamensforberedelsene i engelsk. Du kan forberede deg på de ulike oppgavetypene som kommer til engelsktentamen, samt språk og grammatikk.

Vi har laget en guide som viser hvordan du kan forberede deg og få en god karakter på engelsktentamen. Hvis du følger rådene i denne guiden vil du helt sikkert plassere deg høyt på karakterskalaen.

Veiledning til skriftlig eksamen i engelsk

I denne veiledningen kan du få tips til skriftlig eksamen i engelsk, uansett om du skal opp i engelsk fellesfag, internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk eller engelskspråklig litteratur og kultur. Vi forteller deg i detalj hvordan de fire forskjellige skriftlige eksamenene er bygget opp. Du kan også få gode råd når det gjelder hvordan du forbereder deg best mulig, samt hva du skal være mest påpasselig med under selve eksamen.

Vi har også oppskrifter på hvordan du skriver et forskjellige oppgavetyper i engelsk.

Vi har også en rekke elevbesvarelser og eksamensbesvarelser som kan hjelpe deg med i forberedelsestiden.

Se alle våre engelskbesvarelser her.