Tentamen i engelsk

Her får du hjelp til tentamensforberedelsene i engelsk. Du kan forberede deg på de ulike oppgavetypene som kommer til engelsktentamen, samt språk og grammatikk.

Vi har laget en guide som viser hvordan du kan forberede deg og få en god karakter på engelsktentamen.

Veiledning til skriftlig eksamen i engelsk

I denne veiledningen kan du få tips til skriftlig eksamen i engelsk, uansett om du skal opp i engelsk fellesfag eller engelsk programfag. Vi forteller deg i detalj hvordan de forskjellige skriftlige eksamenene er bygget opp. Du kan også få gode råd når det gjelder hvordan du forbereder deg best mulig, samt hva du skal være mest påpasselig med under selve eksamen.

Vi har også oppskrifter på hvordan du skriver et forskjellige oppgavetyper i engelsk.