Få hjelp til tentamen online

Få hjelp til tentamen. Studienett hjelper deg med tentamensforberedelsene. Med våre konkrete veiledninger får du gode råd og nyttige hjelpemidler til alle tentamenene dine, og det blir enkelt å forberede seg til prøvedagene.

Forbereder du deg godt til tentamen øker sjansene dine for å få en god karakter. Du får oversikt over det faglige stoffet, men også en ro som gir deg overskudd til å gjøre ditt beste.

Her på siden får du hjelp til tentamen, du får inspirasjon og mange gode råd.

Forbered deg med Studienett og bli klar til tentamen

Slik hjelper veiledningene våre deg

Våre veiledninger er bygget opp i to deler:

  1. Før tentamen - forberedelse til alle deler og oppgavetyper til tentamen
  2. Under tentamen - hvordan du best mulig strukturerer tiden din, hvilke hjelpemidler du skal bruke og hvordan du bruker dem best.

Her på Studienett har vi laget veiledninger til mange forskjellige tentamener på videregående.

Standpunktkarakteren - Derfor er heldagsprøven viktig!

Det er to grunner til at du skal forberede deg på heldagsprøven din:

  1. Heldagsprøven teller med på standpunktkarakteren din. De fleste lærere vektlegger prestasjonen og karakteren på tentamen veldig høyt når de skal gi deg standpunktkarakter.
  2. Heldagsprøven er generalprøven før skriftlig eksamen, hvor karakteren virkelig teller. All forberedelse til heldagsprøver og tentamener forbereder deg på eksamen.

Forbered deg godt og få en bedre standpunktkarakter, samt bedre trening til det helt store; eksamen!

Hva er tentamen?

Går du på videregående skal du opp til flere tentamener og heldagsprøver i løpet av skolegangen.

Mange elever mener at tentamen ikke betyr allverden fordi det ikke er en skikkelig eksamen, og at man derfor ikke trenger å prestere like godt som man ellers ville gjort. Det er derimot ikke helt riktig.

Når lærerne skal gi deg årskarakter eller standpunktkarakter i et fag er det opplagt for dem å ta utgangspunkt i tentamenskarakteren.
Dessuten er tentamen den ultimate sjanse for å forberede seg til eksamen. På tentamen får du et helt konkret bilde av hva som kreves til skriftlig eksamen i faget. Derfor kan du lære mye av denne opplevelsen og notere deg hva du skal gjøre bedre når det endelig er tid til eksamen.

Slik forbereder du deg best til tentamen

Den beste måten å imøtegå en heldagsprøve på, er å se på den som en ekte eksamen. Derfor er det ikke nok å bare lese gjennom noen notater på sengen kvelden før. Den beste måten å forberede seg på vil være å kikke litt på tidligere eksamener og oppgavesett. Dette er fordi en tentamen ofte er en tidligere eksamen.

Skal du ha heldagsprøve i matematikk vil det derfor være logisk å finne tidligere tentamener så du kan se hva du bør forvente deg. Her på Studienett har vi gjort det lett for deg å få overblikk over forberedelsene dine. Enten du går studieforberedende eller dans og drama, finner du veiledninger til de fagene du skal ha heldagsprøve i.

I veiledningene får du hjelp til å forberede deg på de ulike oppgavetypene som du kommer til å se på tentamen. Du får også hjelp med god struktur i oppgaven, samt generelle råd og tips til heldagsprøven.

5 gode råd til heldagsprøvene

Man får aldri nok av gode råd. Det kan være stressende å ha heldagsprøve, akkurat som det kan være stressende å ha en ordentlig skriftlig eksamen. Når du ser rundt i lokalet kan du få en følelse av at alle vet hva de holder på med, mens du selv sitter bom fast med en oppgave.

Derfor har vi 5 råd som du kan bruke til tentamen for å få det meste ut av prøven, og forlate prøvelokalet med et smil.

1: Se gjennom dine tidligere prøver

En god hjelp kan være å se gjennom tidligere prøver. Er det noen feil som går igjen? Hvis det er tilfellet så skriv dem ned på et stykke papir og ta papiret med til heldagsprøven, så unngår du at dumme slurvefeil ødelegger karakteren.

2: Det er ikke nødvendigvis en positiv ting å være den første som forlater prøvelokalet

I stedet for å reise deg opp etter en time og et kvarters skriving, bør du lese igjennom oppgaven din en gang til. Bruk god tid på å lese gjennom oppgavens beskrivelse, og sørg for at du faktisk besvarer oppgaven. Vær nøye når du leser gjennom besvarelsen din, og se at du ikke har stavefeil, dårlig tegnsetting, manglende og/eller dobbelt mellomrom og andre typiske slurvefeil.

3: Hold hodet kaldt

Er eleven ved siden av deg kommet dobbelt så langt i oppgaven? Går tiden fortere enn du hadde forventet, når du såvidt har begynt på andre oppgave? Sørg for å holde hodet kaldt og ikke bli forstyrret av omgivelsene. Ikke lever oppgaven for tidlig bare fordi en kamerat nettopp ble ferdig og venter utenfor. Hvis du har stresset gjennom hele eksamen og gjort ting halvveis, så blir det tydelig på sluttresultatet.

4: Få styr på papirene dine

En god forberedelse til heldagsprøven såvel som til skriftlig eksamen, er å holde styr på tingene dine. Sørg for at du organiserer notater og tidligere prøver. Har du system i notatene dine er det mye enklere å finne fram relevante notater og hjelp under en tentamen. Eventuelt kan du bruke software som Microsoft Office OneNote til å holde styr på dokumentene dine.

5: Bruk det som det er, en mulighet til å oppleve en eksamen

Selv om du selvfølgelig skal gjøre ditt beste på tentamen, skal du ikke glemme hvorfor du har den. Den er der for at du skal ha mulighet til å forberede deg mentalt til eksamenslignende forhold. Får du en dårlig karakter på heldagsprøven så kommer ikke det til å påvirke resten av livet ditt. Det viktigste formålet med en tentamen, er at den forbereder deg til skriftlig eksamen.