Tekstanalyse og tolkning

Tekstanalysen munner som regel ut i en tolkning av teksten. Tolkningen følger naturlig etter analysen. I tolkningen samler du de forskjellige analysene dine og ser på hva teksten kan bety som helhet. Hvordan belyses temaet i teksten? Hva kan være tekstens formål og budskap?

Analyse og tolkning kan også forstås litt som et puslespill. I analysen finner du de ulike brikkene til puslespillet og i tolkningen samler du dem til "det ferdige bildet", som er din samlede forståelse av teksten.