Tekstanalyse i norsk

Tekstanalyse er en fast del av norskfaget, men det kan også dukke opp i andre språkfag. I innleveringer og til eksamen vil du ofte støte på oppgaver hvor du skal lage en tekstanalyse av for eksempel en novelle, et dikt eller en reklame.

Det kan være vanskelig å overskue hvordan man lager en tekstanalyse i hver av de forskjellige oppgavetypene. Studienett har laget veiledninger til de fleste oppgavetyper som du finner i norsk:

Hjelp til tekstanalyse i norsk

Her finner du Studienetts analysemodeller til tekstanalyse i norsk.

Eksempler på oppgaver i tekstanalyse

Du kan også finne inspirasjon til tekstanalysen din i oppgaver der andre har laget en tekstanalyse.

Her finner du oppgaveeksempler på teksanalyse av ulike slags tekster.