Hva er en tekstanalyse?

Tekstanalyse går generelt sett ut på å se de ulike elementene i en tekst og vise hvordan disse elementene virker, og hva de kan bety. Det gjør man både ved å fokusere på ting i teksten og utenfor teksten. I teksten ser man på temaer, språk, personer og lignende. Utenfor teksten ser man for eksempel på forfatter og tidsperiode.

En god tekstanalyse som for eksempel ser nærmere på personene i en tekst, vil som regel:

  • Fremheve de karakteristiske trekkene ved personene og deres innbyrdes forhold.
  • Vise hvilken rolle personene spiller i teksten og hva det betyr for temaet i teksten.
  • Underbygge poengene med enkelte gode sitater fra teksten.

Formålet med å analysere en tekst er å få flere lag eller nivåer med, og på den måten få en dypere forståelse for teksten.