Tekstanalyse | Oppskrift

Tekstanalyse er en del av de språklige fagene, som f.eks. norsk og engelsk. Du vil ofte bli bedt om å lage en analyse av en tekst i innleveringene dine og til eksamen. Men hva er egentlig tekstanalyse og hvordan gjør man det? Det får du svar på her.

Hva er en tekst?

Tekster i denne sammenhengene er ikke bare tekster i tradisjonell forstand, altså en tekst som en novelle eller en artikkel. En tekst kan også være et bilde, en reklame eller et videoklipp hvor det altså både er bilder, lyd og tekst som utgjør selve 'teksten'.

Det kan være ulike måter å gå frem når man skal analysere en tekst. For eksempel er det forskjell på om det er en tale eller en novelle du skal analysere. Her får du en generell idé om hva tekstanalyse går ut på.

HUSK: Dette er til hjelp og inspirasjon for deg. Hvis du skal skrive en tekstanalyse kan du gjerne finne inspirasjon og viten her, men det er viktig at du alltid skriver din egen oppgave uten å kopiere eller omskrive noe fra andre tekster (eller fra denne veiledningen). Dine skriftlige oppgaver skal alltid være formulert som ditt eget selvstendige arbeid.

Tekstanalyse | Oppskrift

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 29.05.2016
    Skrevet av Elev på Vg3