Sosiolekt

Hva er en sosiolekt?

Man kan bestemme en talemålsvariant ut fra den sosiale forskjellen mellom folk, som for eksempel mellom arbeiderklasse og overklasse. Denne typen talemålsvarianter kaller vi for sosiolekter, f.eks. arbeiderklassespråk og overklassespråk. 

I ett geografisk område finnes det flere sosiale grupperinger som snakker sin variant av talemålet. Slike sosiale fellesskap kan være bestemt av alder, kjønn, yrke, interesser osv. F.eks. ungdomsdialekten i Drammen som har å gjøre med alder, eller den tradisjonelle østkantdialekten i Oslo som opprinnelig har å gjøre med sosial klasse. 

Eksempel p

...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn