Dialekt (geolekt)

En dialekt forstås typisk som en variasjon av norsk talemål som hører hjemme i et spesifikt geografisk område. F.eks. er bergensk en dialekt som tilhører Bergen, mens trøndersk er en dialekt som hører hjemme i Trøndelag.

Innenfor dialektforskingen er dialekt et paraplybegrep som brukes i en videre betydning enn i daglig tale. Her omfatter dialekt begrepene ge...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn