Vurdering og konklusjon

Thea Idsøe ønsker i talen sin, «Takk, kjære Ivar» å overbevise oss om at Ivar Aasens arbeid har vært viktig for svært mange enkeltmennesker og samfunnet som helhet, og at språklig mangfold er et gode.

Hun mener det går en naturlig linje mellom Aasens konstruksjon av det nynorske skriftspråket og retten til å kunne bruke sitt eget «hjertespråk», og slik være et fritt menneske.

Positivt publikum

Mottakerne av talen er mennesker som deltar på avslutningen av Språkåret 2013. Disse er sannsynligvis språkinteresserte mennesker, som er mer positivt innstilte til språklig mangfold og nynorsk enn befolkningen ellers. Idsøe snakker dermed til en velvillig innstilt målgruppe, og sjansen er stor for at de allerede er enige i budskapet hennes.

Kan du tenke ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn