Appellformer

I en retorisk analyse står de tre appellformene etos, logos og patos sentralt. I dette avsnittet ser vi på hvordan avsenderen forsøker å overbevise mottakerne gjennom troverdighet og fornuft, og særlig ved hjelp av følelser. 

Innholdsfortegnelse

Etos

Etos handler om å overbevise mottakeren gjennom å fremstå som troverdig, og slik skape tillit. Har tilhøreren tiltro til taleren, øker sjansen for at hun eller han er enig i budskapet som fremføres.

Sitat: Idsøe starter med å sitere Tarjei Vesaas’ rosende ord om Ivar Aasen og betydningen av arbeidet hans:

‘Det går mangt eit menneske og ser seg fritt ikring for Ivar Aasens skuld. Den stille nedbrytaren av grenser, den rolege og sikre oppbyggaren av eit folk.’ Desse linene sa Tarjei Vesaas om Aasen. Språkåret 2013 har o...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn