Oppbygning

Diktet “T-banematrisen” er én lang sammenhengende beskrivelse av hovedpersonens sjokk. Det skjer også en utvikling i løpet av diktet, som derfor kan deles inn i tre hoveddeler, som har hvert sitt fokus:

Første del (v. 1-21) beskriver hovedpersonens sjokk sett delvis utenfra. Annen del (v. 22-39) viser oss den forvirrende nyhetsstrømmen, som har gjort hovedpersonen forvirret. I tredje del (v. 40-66) kommer vi tett på hovedpersonens forvirrede indre. Diktet er altså bygget opp rundt en slags zoomeffekt, hvor vi kommer nærmere og nærmere hovedpersonens indre følelsesliv.

Første del introduserer hovedpersonens sjokk

Diktets første del introduserer hovedpersonen og diktets tema. Det strekker seg frem til v. 21, som bare består av ordet “NÅ!”. Det er her vi hører om det sjokket hovedpersonen får ved å lese om klimaforandringene på telefonen sin.

Situasjonen er hverdagsaktig og lett å leve seg inn i. Men vi får i første omgang ikke et helt klart inntrykk av hva han ser på telefonen sin. Det blir antydet med sitatet “we are fucked” (v. 14), som blir lagt ut “i klimaforskerens Twitterboks” (v. 15).

Temaet om medienes formidling av nyhetene om klimaforandringene blir dermed introdusert, så vi forstår at det er de nyhetene som har sjokk...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn