Miljøbeskrivelse

I diktet er det to forskjellige miljøer: T-banemiljøet og det digitale miljøet på internettet. Det er altså både et fysisk miljø på T-banen og et ikke-fysisk miljø på internettet.

I løpet av diktet beveger hovedpersonen seg mellom de to miljøene. Beskrivelsen av begge miljøene avspeiler den indre forvirringen som plager personen i diktet. Det er en veldig klassisk måte å bruke miljøbeskrivelsen på i et dikt.

Diktets to miljøer gir ingen ro til hovedpersonen

Hovedpersonen befinner seg i innledningen i det digitale miljøet som finnes på internettet: “[D]u står og ser på telefonen din” (v. 3), som det står. Vi hører dog ikke hva det er han ser på internettet, men kun at han får nok av nettavisenes nyheter. Han “får helt / sjokk” av å lese på internett, og dette miljøet gir ham dermed mye uro.

I T-banemiljøet utenfor telefonskjermen ser han, “at på T-banen henger reklameplakater / for meditasjonskurs og massasje” (v. 11-12). Han ser altså reklamer for noe som skal skape ro i sinnet (meditasjonskurs) og velvære i kroppen (massasje).

Det står i motsetning til den opphissede stemningen som han s...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn