Fortellerteknikk

Her skal vi analysere noen av de fortellerteknikkene som Fredrik Høyer bruker i “T-banematrisen. Vi vil spesielt se på hva det betyr at diktet er fortalt i annen person, og hva som kjennetegner forholdet mellom fortelleren, hovedpersonen og leseren.

​​​​​​​​​​​​​​Diktet er fortalt i annenperson

Diktet er fortalt i annenperson. Det vil si at fortellingen snakker til et “du”. I stedet for de mer vanlige første- og tredjepersonsfortellerne er det altså en annenpersonsforteller som vi møter i “T-banematrisen”.

Fortelleren er dermed atskilt fra diktets “du”, på samme måte som en tredjepersonsforteller er atskilt fra den personen (“han” eller “hun”) som fortelles om. Men avstanden mellom fortelleren og hovedpersonen er mindre enn i en tredjepersonsfortelling på grunn av den direkte henvendelsesformen som vi allerede ser i begynnelsen av diktet: “Se for deg at du er helt alene” (v. 1). Det “du” som fortelleren snakker til kunne i prinsippet vært fortelleren selv, eller det kunne vært leseren.

Fortellerteknikken virker engasjerende

At det fortelles til et “du” virker veldig engasjerende. Det er lett å identifisere seg med diktets hovedperson, fordi vi også som lesere føler oss snakket direkte til av fortelleren. Diktets “du” kunne vært deg ell...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn