Bakgrunnskunnskap

På denne siden får du bakgrunnskunnskap som du kan få bruk for når du skal tolke diktet “T-banematrisen”. Vi tar for oss diktets tema, klimakrisen og mediene, samt typiske trekk ved lyrikken fra 2010-årene, som “T-banematrisen” er en del av.

Klimakrisen og mediene

Klimakrisen er en betegnelse for den globale oppvarmingen som har funnet sted de siste tiårene. Klimaforskere verden over er enige om at oppvarmingen skyldes menneskets utledning av drivhusgasser, deriblant CO2.

Flere drivhusgasser betyr at jorden holder på mer av den varmen som kommer fra solen. Det fører blant annet til mer ekstremt vær i form av hetebølger, tørke, skybrudd og orkaner. På sikt mener klimaforskerne at det også vil føre til høyere vannstand i verdenshavene. Konsekvensene av klimakrisen blir, ifølge de fleste forskere, veldig ødeleggende for naturen og dermed også for menneskeheten.

Klimakrisen er ofte et tema i mediene. Det gjelder f.eks. når vi opplever et uvanlig værfenomen, når klimaforskere har foretatt nye o...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn