T-bane­matrisen | Oppgave 1 i Norsk sidemål | Vår 2018

Få hjelp til analyse og tolkning av “T-banematrisen” av Fredrik Høyer og oppgave 1 fra eksamen i norsk sidemål, vår 2018.

Vi gir deg inspirasjon til å analysere diktets oppbygning, fortellerteknikk, språklige virkemidler, miljøbeskrivelse, samt tema og budskap. Vi hjelper deg også med å finne gode inngangsvinkler til tolkning av diktet, og gir deg bakgrunnskunnskap om spesielle kjennetegn ved lyrikk fra 2010-årene.

Oppgave 1

Vedlegg:

− «T-banematrisen» av Fredrik Høyer, fra Grønlandsūtraen – Diktsyklus ment for høytlesning, 2016

Tolk diktet.

Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold i diktet. Du skal bruke relevant fagspråk og eksempler fra teksten.

Inngangsvinkler til tolkning

Her viser vi deg tre mulige inngangsvinkler til tolkning av diktet. De tre inngangsvinklene kan også kombineres.

Hvordan forholder man seg til klimakrisen?

Diktet handler om global oppvarming. Det er formulert som en desperat erkjennelse av at klimaforandringene skjer her og nå. Men hva kan man gjøre når man leser om klimaforandringene? Kan man overhodet gjøre noe ifølge diktet? Eller vil diktet bare gjøre oss bevisste om at forandringene skjer?

Medienes betydning for oppfattelsen vår av klimakrisen

I diktet er det referanser til forskjellige nyheter som hovedpersonen ser på telefonen sin. I tillegg til klimaforandringene, nevner diktet liveoppdateringer fra fotballkamper og bilder av skuespillere som holder fest. Men hva er medienes betydning for oppfattelsen vår av virkeligheten ifølge diktet? På hvilken måte er diktet kritisk overfor medienes utgave av virkeligheten? Og hva betyr medienes fremstilling for forholdet vårt til klimakrisen? 

Er diktet et politisk innlegg?

Diktet er skrevet til et “du”, som kunne vært deg eller meg. Selv om “du’et” ikke foretrekker å tenke på klimaforandringenes betydning, skjer de likevel. Diktets siste linje lyder: “Det er allerede i gang”. Diktet kan leses som en form for politisk lyrikk, som oppfordrer leseren til å slutte å flykte fra virkeligheten. Men kan diktet få leseren til å handle annerledes? Og tror du i det hele tatt at diktet kan være med på å forandre verden?

Hjelp til oppgavetypen

Har du behov for hjelp til oppbygning og skriving av oppgavetypen tolkning? Se Studienetts oppskrift her:

Tolkning

Her får du hjelp til å skrive oppgaven Tolk i norskfaget. Vi forteller deg hvordan du kan bygge opp tolkningen din og viser deg et eksempel på denne oppgavetypen. Tolkning er en viktig oppgavesjanger som ofte inngår i settene til slutteksamen, og også ved terminprøver eller heldagsprøver i norsk på vgs.

Hjelp til Nynorsk

Har du nynorsk som sidemål? Mange elever sliter med nynorsken, derfor har Studienett utarbeidet en Nynorsk Grammatikk Guide som gir deg all hjelpen du trenger i nynorsk.

Nynorsk grammatikk

Denne veiledningen til nynorsk grammatikk gir deg på en enkel og forståelig måte en komplett innføring i nynorsk som sidemål. Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning, i tillegg til å forklare hvordan du kan få best mulig utbytte av ordlisten og andre hjelpemidler.

 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

T-banematrisen | Oppgave 1 i Norsk sidemål | Vår 2018

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.