Stoffkretsløp

Biologi 2.

Et stoffkretsløp beskriver bevegelsen av et materiale gjennom jordens økosystemer. Økosystemer består av grupper av forskjellige typer materialer, f.eks. materialer i levende organismer, jordbunnen, atmosfæren og havet. Materialene beveger seg hele tiden mellom de forskjellige gruppene. Karbonmateriale i atmosfæren blir f.eks. til karbonmateriale bundet i levende organismer når planter utfører fotosyntese. Materialene sirkulerer på den måten gjennom jordens ulike økosystemer.

Biologi 2 fokuserer på to forskjellige stoffkretsløp:

Du kan lese om de to kretsløpene i resten av dette kompendiet.

Her kan du lese et utdrag av teksten om forstyrrelse av karbonkretsløpet:

Mennesker bruker olje-, kull- og naturgassmengdene i jorden som energikilder. Forbrenning av disse fossile brennstoffene frigir energi, og mennesker utnytter energien til å drive maskiner, produsere elektrisitet osv. Forbrenningen flytter samtidig karbon fra de organiske karbonmengdene i jorden til mengden av CO2 i atmosfæren. Atmosfærens CO2-innhold har derfor steget markant siden den industrielle revolusjonen omkring år 1800.

Stigningen i atmosfærens CO2-innhold medfører flere ulike problemer i verdens økosystemer. CO2 er en drivhusgass, hvilket vil si at gassen holder på energien som kommer inn i atmosfæren med solens innstråling. Atmosfæren blir derfor varmere når innholdet av CO2 vokser. Oppvarmingen kan medføre endringer i det globale klimaet – f.eks. i lokale temperatur- og nedbørsforhold, og i havstrømmenes bevegelser. De levende organismene i verdens økosystemer er dessuten tilpasset livet ved bestemte abiotiske forhold. Klimaforandringer kan derfor...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Stoffkretsløp

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.