Subjektiv eller objektiv stil

En avsender kan velge å skrive på en personlig måte, eller på en nøytral og saklig måte. Forskjellen er om avsenderen bruker en subjektiv (personlig) eller en objektiv (nøytral og saklig) skrivestil. 

I sakprosatekster kan det særlig være relevant å se på om tekstens synspunkter blir fremstillet på en objektiv eller subjektiv måte. Dette kan nemlig være med på å avgjøre hvor effektiv og troverdig argumentasjonen til avsenderen er.

Har du lyst på en fin, liten huskeregel for forskjellen på subjektiv og objektiv? Ordet «subjektiv» starter med «s», akkurat som «selv», og det er nettopp deg selv du tar utgangspunkt i, når du er subjektiv. 

Hva er subjektiv skrivestil?

Den subjektive stilen kjennetegnes av at avsenderen baserer utsagnene sine på egne erfaringer og holdninger og derfor tar i bruk de personlige pronomenene «jeg», «meg» og «vi». Samtidig ser vi gjerne en tendens til uformelt, hverdagslig og følelsespreget språk.

Vi bruker subjektiv skrivestil når vi ønsker å skape en følelse av fellesskap og gjenkjennels...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn