Stilnivå

Stilnivået i en tekst kan være høytidelig, dagligdags eller nøytralt. Dette gjelder både for skjønnlitteratur og sakprosa. Ofte har bestemte sjangere en bestemt stil. Det er for eksempel vanskelig å forestille seg at en lærebok i service og samferdsel skulle vært skrevet som en rap-sang. 

Hva er høy, formell stil? 

Tekster som er preget av høy (høytidelig) stil, kjennetegnes av korrekt, formell og kompleks språkbruk. Vi kan dessuten dele høytidelig stil inn i to underkategorier: 

  1. Den akademiske stilen, som vi for eksempel finner i sakprosatekster som brev fra det offentlige, forsikringspoliser eller kontrakter,
  2. og den følelsesladde, lyriske stilen, som vi kan finne i eldre skjønnlitteratur, salmer og visse taler, der vi for eksempel ser bruk av billedspråk og høytidelige uttrykk.

De ulike formene kan ha ulik virkning på den som leser teksten. Dersom avsenderen lykkes i å skrive en tekst i god akademisk eller lyrisk stil, fremstår han eller hun gjerne som troverdig og faglig flink. Blir teksten derimot for komplisert eller for følelsesladet, kan dette skape en distanse mellom tekst og mottaker. 

Du vil finne konkrete eksempler lenger ned på denne siden, men først får du en boks med kjennetegn for den høytidelige stilen. 

Kjennetegn på høy stil: 

Eksempel på høy, formell stil (akademisk)

Det følgende utdraget fra regjeringens forslag til statsbudsjettet i 2021, er et godt eksempel på akademisk stil: 

Samtidig blir det foreslått å gi fri rettshjelp i form av fritt rettsråd utan behovsprøving ved forvaltningsbehandlinga av saka og fri sakførsel u...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn