Ironi og sarkasme

En analyse av stil og tone kan også ta for seg ironi og sarkasme, da disse to virkemidlene påvirker hvordan mottakeren oppfatter stilen og tonen i teksten. For både ironi og sarkasme gjelder det faktum at man sier én ting, men mener noe annet. Det er altså en dobbelthet som mottakeren skal oppfatte. 

Hva er ironi?

Ironi betyr at man sier én ting, men vanligvis mener man det stikk motsatte. Ironien kan både være mild og spøkefull eller skarp og kritisk, avhengig av hensikten. En avsender kan også vende ironien mot seg selv, og ironien blir da til selvironi. Ofte skapes ironi i kombinasjon med andre virkemidler, for eksempel overdrivelse og underdrivelse, ordspill eller humor.

Ofte kan det være lettere å fange opp ironien i talespråk; her får vi nemlig små hint gjennom kroppsspråket, ansiktsuttrykket eller tonefallet til den som snakker, som forteller oss at vi ikke skal ta det som blir sagt helt bokstavelig.

I en tekst må vi forstå ironien ut ifra konteksten eller ut språklige virkemiddel slik...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn